No Image Available
 Description:

CELE: Gra identyfikacyjna kojarząca słowo z odpowiednim obrazem.

OPIS i/lub INSTRUKCJA: To ćwiczenie obejmuje 1 grę w identyfikację emocji polegającą na kojarzeniu słowa z odpowiadającym mu obrazem. Jest przedstawiony w formie samolotu, w którym uczeń musi za pomocą klawiatury komputera lub myszy latać do poprawnych odpowiedzi i unikać błędnych. Pozwala to uczniowi na zmianę modelu zgodnie z jego zainteresowaniami. Jest stoper, który umożliwia sprawdzenie upływającego czasu. Każdej poprawnej i błędnej odpowiedzi towarzyszy sygnał graficzny i dźwiękowy. Pozwala zatrzymać aktywność i rozpocząć od nowa lub wznowić. Na końcu ćwiczenia pojawia się tabela z uzyskanym wynikiem, czasem i klasyfikacją. Uczeń może wykonać tę czynność tyle razy, ile chce.

INFORMACJE DODATKOWE: odpowiedni także dla szkoły podstawowej i innych

APP / PROGRAM: wordwall.net

 Back