No Image Available
 Description:

HEDEFLER: 1- İşitsel dikkat ile duyusal bütünlüğün sağlanması

ACIKLAMA VE TALİMATLAR: Farklı sesler görüntüler ile eşleşir ve zihinsel çağrışım uyandırarak tüm duyuların daha işlevsel kullanımını sağlar.

İLAVE BİLGİLER: Duyusal hassasiyete sahip 8-10 yaş arasındaki çocuklar için.

PROGRAM: 1-Learning apps

 Back