No Image Available
 Description:

HEDEFLER:

 1-Farklı dokuları tanıma ve dokunma farkındalığı olustururak bireyin kendi vücudunu doğru şekilde kullanabilmesini sağlama.

AÇIKLAMA VE TALİMATLAR: Dijital yönergelere paralel olarak her biri farklı doku ve yumusaklığa sahip yüzeyleri gözleriniz göz bandı ile kapalıyken sadece dokunarak hissediniz ve ekrandan eşlerini bulmaya çalışınız

İLAVE BİLGİLER:

 Duyusal hassasiyete sahip 8-10 yaş arasındaki çocuklar için.

 PROGRAM: 1- Kahoot

 Back