No Image Available
 Description:

OBJECTIVES: Prepoznavanje dobrih in slabih navad

DESCRIPTION and/or INSTRUCTIONS: Pri tej dejavnosti učenci prepoznajo navade, ki jih dnevno ohranjamo. Prepoznavajo razlike med dobrimi in slabimi navadami. Ob aktivnosti lahko verbalizirajo in povejo, zakaj je navada slaba oz. dobra. Posebej primerna je za učence z motnjami avtističnega spectra.

APP / PROGRAM: H5p

 Back