No Image Available
 Description:

CELE: Rozwój ekspresji ustnej, kreatywności i ekspresywności języka mówionego

OPIS I/LUB INSTRUKCJA: Aby skorzystać z interaktywnych funkcji tej prezentacji, obejrzyj ją w trybie pokazu slajdów i używaj tylko lewego przycisku myszy, aby odpowiedzieć na pytania i przejść do następnego slajdu

APLIKACJA / PROGRAM: Canva i Microsoft PowerPoint

 Back