No Image Available
 Description:

OBIECTIVE: STIMULAREA ATENȚIEI, RECEPTAREA MESAJULUI, ÎMBOGĂȚIREA VOCABULARULUI PRIN ÎNSUȘIREA SENSURILOR OPUSE ALE CUVINTELOR ȘI UTILIZAREA LOR ÎN ENUNȚURI VARIATE.

APP/PROGRAM: CANVA

 Back