No Image Available
 Description:

CILJI: Prepoznavanje različnih tekstur in razvijanje občutka za dotik, ki omogočanje posamezniku pravilno uporabo lastnega telesa.

OPIS IN/ALI NAVODILA: Vzporedno z digitalnimi učinki in pretvezo za oči, lahko občutiš površine različnih tekstur ali mehkobe, tako da se jih dotakneš z zaprtimi očmi in poskušaš najti njihovo ujemanje na zaslonu.

APLIKACIJA / PROGRAM: Kahoot

 Back