No Image Available
 Description:

OBJECTIVES: Prepoznavanje in opredeljevanje čustev

DESCRIPTION and/or INSTRUCTIONS: Pri tej dejavnosti morajo učenci prepoznati različna čustva in jih poimenovati. Prepoznajo tudi razlike med različnimi odgovori. Posebej primerna je za učence z motnjami avtističnega spectra.

APP / PROGRAM: H5p

 Back