No Image Available
 Description:

CELE: świadome czytanie wyrazów zapisanych wielkimi literami; -kojarzenie obrazu ze słowem pisanym

OPIS I/LUB INSTRUKCJA: Użyj musu lub strzałki w prawo, aby przejść do następnej strony Postępuj zgodnie z instrukcją.

APLIKACJA / PROGRAM: Canva, Wordwall 

 Back