No Image Available
 Description:

CILJ: Učenje začetnih položajev pri vajah.

OPIS in/ali NAVODILA: Dejavnost je sestavljena iz izvajanja začetnih položajev na podlagi simbolov PCS. Dokument vključuje tudi dve spletni vaji. V prvi spletni vaji učenec poišče para – dva enaka simbola položajev za vadbo. Pri drugi vaji učenec položaj uskladi z imenom položaja.

DODATNE INFORMACIJE: Uporabno tudi za starejše učence.

APLIKACIJA/PROGRAM: Learningapps

 Back