No Image Available
 Description:

CILJI: Razvoj grobe motorike

OPIS IN/ALI NAVODILA: Pri tej aktivnosti se kamera zaslona tablice/telefona/računalnika odpre z vstopom v aplikacijo. Učitelj daje navodila učencu (Skoči proti žogi / Zgrabi žoge z rokami itd.). Učenec poskuša ujeti žogice na zaslonu z močnimi motoričnimi gibi v skladu z navodili učitelja. Vsakič, ko učenec ujame žogo, se zasliši zvok “boing” in ko je igralnega časa konec, učenec vidi rezultat.

DODATNE INFORMACIJE: Igrajo jo lahko predšolski, osnovnošolci in srednješolci.

APLIKACIJA / PROGRAM: Scratch

 Back