No Image Available
 Description:

CELE: POBUDZENIE UWAGI, ODBIÓR PRZEKAZU, WZBOGACENIE SŁOWNICTWA POPRZEZ PRZYJĘCIE PRZECIWNYCH ZNACZEŃ SŁÓW I UŻYCIE ICH W RÓŻNYCH ZDANIACH.

APLIKACJA / PROGRAM: CANVA

 Back