No Image Available
 Description:

HEDEFLER: Günlük hayatta nezaket ifadelerini kullanma.

AÇIKLAMA ve/veya TALİMATLAR: Bu etkinlik, öğrenci tarafından nezaket kurallarının öğrenilmesi ve günlük hayatta kullanılması ile ilgili bir oyun içermektedir. Oyunda öğrenci sorulan sorulara uygun cevabı işaretler. Oyunun yürütülmesi otomatiktir.

İlave bilgiler : Anaokul düzeyinde de kullanılabilir. Sosyo duygusal beceriler için de uygundur.  6-8 yaş arası öğrenciler için özellikle tasarlanmıştır

UYGULAMA / PROGRAM: Worldwall.net

 Back