No Image Available
 Description:

HEDEFLER: Günlük hayatta kullandığımız nezaket ifadeleri ile nezaket ifadesi olmayan cümleler arasında ayrım yapma.

AÇIKLAMA ve/veya TALİMATLAR: Bu etkinlik, öğrenci tarafından nezaket kurallarının öğrenilmesi ve günlük hayatta kullanılması ile ilgili bir oyun içermektedir. Bu oyunda öğrenci nezaket içermeyen cümleleri ayırt eder. Oyunun yürütülmesi otomatiktir.

İlave bilgiler : Anaokul düzeyinde de kullanılabilir.  Sosyo duygusal beceriler için de uygundur. 6-8 yaş arası öğrenciler için özellikle tasarlanmıştır.

UYGULAMA / PROGRAM: Worldwall.net

 Back