No Image Available
 Description:

CELE: Ułożenie obrazka

OPIS i/lub INSTRUKCJA: To ćwiczenie obejmuje obraz podzielony na kilka elementów, które uczeń będzie musiał zbudować. Platforma pozwala wybrać liczbę elementów do wykorzystania, wstawić lub wykluczyć cień u podstawy układanki, a także inne opcje, zgodnie z profilem ucznia.

INFORMACJE DODATKOWE: Dotyczy również VET

APLIKACJA / PROGRAM: Jestem zagadką

 Back