No Image Available
 Description:

CELE: ROZWÓJ PRZESTRZENNY I CZASOWY, UMIEJĘTNOŚCI ORIENTACYJNE DLA DZIECI POPRZEZ CODZIENNE POWTARZALNE CZYNNOŚCI

OPIS I/LUB INSTRUKCJA: Zajęcia uczniów ze SPE rozpoczynają się każdego dnia od tego typu zajęć. Szczególnie dla dzieci autystycznych bardzo ważne jest trwałe zakotwiczenie w czasie. Prezentacja może służyć jako przewodnik podczas spotkań twarzą w twarz lub online. Gry były dodatkowe i można je łatwo odtwarzać, logując się do Wordwall zgodnie z potrzebami i poziomem dziecka. Zalecamy nie korzystać z pokazu slajdów, ale zaznaczyć myszką poprawną odpowiedź. Możesz także użyć własnych zdjęć!

APLIKACJA / PROGRAM: PPT, WORDWALL

 Back