No Image Available
 Description:

HEDEFLER: Resme göre olumsuz ifadeyi belirleme.

TANIM VE/VEYA YÖNERGELER: Bu etkinlik bir resimle ilgili bir ifadeden oluşmaktadır. Öğrenci bu ifadenin doğru olup olmadığını kontrol etmelidir.

Her seçenek için, cevabın doğru olup olmadığını gösteren bir ses ile ilişkilendirilmiş bir görsel bulunmaktadır.

EK BİLGİ: MEÖ için de geçerlidir

UYGULAMA / PROGRAM: Microsoft PowerPoint

 Back