No Image Available
 Description:

CELE: Rozróżnienie zwrotów grzecznościowych, których używamy w życiu codziennym, od zdań, które nie są grzeczne.

OPIS I/LUB INSTRUKCJA:  To ćwiczenie obejmuje zabawę polegającą na nauce zwrotów grzecznościowych i stosowaniu ich przez ucznia w życiu codziennym. W tej grze uczeń rozróżnia zdania, które nie zawierają zwrotów grzecznościowych. Granie w gry jest automatyczne.

INFORMACJE DODATKOWE: Można z niego korzystać również na poziomie przedszkola. Nadaje się również do umiejętności społeczno-emocjonalnych. Specjalnie zaprojektowany dla uczniów w wieku 6-8 lat.

APLIKACJA / PROGRAM: Worldwall.net

 Back