No Image Available
 Description:

CELE: rozwijanie koordynacji ręka-oko

OPIS I/LUB INSTRUKCJA: To ćwiczenie jest grą rozwijającą koordynację wzrokowo-ruchową i rozpoznawanie wzroku. Uczeń klika wszystkie sery spośród różnych rodzajów żywności. Gra pokazuje trafienia i chybienia. Kończy się, gdy uczeń kliknie wszystkie osiem serów. Rozwija także rozróżnianie wzrokowe, uwagę i koncentrację.

APLIKACJA / PROGRAM: h5p javascript

 Back