No Image Available
 Description:

CILJI: SPODBUJANJE POZORNOSTI, SPREJEMANJE SPOROČILA, BOGATITEV BESEDIŠČA Z OSVAJANJEM NASPROTNIH POMENOV BESED IN NJIHOVE UPORABE V RAZNOVRSTNIH STAVKIH.

APP / PROGRAM: CANVA

 Back