No Image Available
 Description:

CEL: Sprawdź, czy stwierdzenie jest poprawne, czy nie (zgodnie z obrazkiem).

OPIS i/lub INSTRUKCJA: To ćwiczenie składa się ze stwierdzenia dotyczącego obrazka. Uczeń musi sprawdzić, czy stwierdzenie jest poprawne, czy nie. Dla każdej opcji istnieje obrazek związany z dźwiękiem, który wskazuje, czy odpowiedź jest prawidłowa czy nie.

DODATKOWE INFORMACJE: Dotyczy także gimnazjum

APLIKACJA/PROGRAM: Microsoft Power Point

 Back