Showing 1-20 of 84 Books
No Image Available
HEDEFLER: Öğrencilere 1. dereceden denklemlerin nasıl çözüleceğini öğretmek AÇIKLAMA ve/veya TALİMATLAR: Bu aktivite kendi kendine öğrenme temelinde tasarlanmıştır. Teori ve pratik olmak üzere ikiye ayrılır. Teori, denklemlerin tanımını içerir, temel terimleri açıklar ve açıklar. Uygulama kısmı örnekler, alıştırmalar ve bunların cevaplarını içerir. EK BİLGİLER:  İkincil olarak da uygulanabilir UYGULAMA/ PROGRAM: genial.ly 
Category: Cognitive Development, Development Areas, Levels, Vocational Author:Driva Aggeliki, matematik öğretmeni de Special Vocational School of Athens, Greece (EN.E.E.GY.L Athens)
No Image Available
OBJECTIVES: To teach students how to solve 1st-degree equations DESCRIPTION and/or INSTRUCTIONS: This activity is designed on the basis of self-learning. It is divided into two parts: Theory and practice. Theory contains the definition of equations, it describes and explains the basic terms. The practice part contains examples, exercises and the answers to them.   APP / PROGRAM: genial.ly
Category: Cognitive Development, Development Areas, Levels, Vocational Author:Driva Aggeliki, teacher of maths at Special Vocational School of Athens, Greece (EN.E.E.GY.L Athens)
No Image Available
OBIECTIVE: Abilități de comunicare și conversație în limba engleză pentru studenții din Sectorul Sănătate, Bunăstare și Wellness. DESCRIERE și/sau INSTRUCȚIUNI: Studenților li se prezintă calități comunicaționale de bază la locul de muncă, precum și abilități de conversație în rezervarea și anularea întâlnirilor în calitate de recepționer la un spa. Chestionarele cu alegere multiplă și adevărat sau fals au fost concepute atât pentru a consolida, cât și pentru a evalua înțelegerea de către elevi a videoclipurilor. INFORMAȚII SUPLIMENTARE: această activitate - fiind concepută pentru o lecție de limba engleză - nu are nevoie de traducere ulterioară în nicio altă limbă, se...
Category: Development Areas, Language and Communication, Levels, Vocational Author:Arianna Chatzigalanou, profesor de limba engleza la Școala Specială Vocațională din Atena (EN.E.E.GY.L Athens), Grecia
No Image Available
OBJECTIVES: Develop communication skills at the workplace. DESCRIPTION and/or INSTRUCTIONS: This activity is based on interactive teaching. It includes a social story which is developed in 4 stages. The teacher poses the questions and students answer them. Students' answers appear on the board. There is room for discussion of feelings and thoughts that arise. ADDITIONAL INFORMATION: Also applicable in Secondary. APP/PROGRAM: Live worksheets.
Category: Development Areas, Levels, Socio-emotional Skills, Vocational Author:Maria Liodi, teacher of language at Special Vocational school of Athens, Greece (EN.E.E.GY.L Athens)
No Image Available
OBJETIVOS: Desarrollar habilidades de comunicación en el lugar de trabajo Descripción y/o intrucciones: Esta actividad se basa en la enseñanza interactiva. Incluye una historia social que se desarrolla en 4 fases. El maestro hace las preguntas y los estudiantes las responden.. Hay espacio para la discusión de sentimientos y pensamientos que surgen. INFORMACIÓN ADICIONAL: También aplicable en secundaria Aplicación/programa: liveworksheets
Category: Development Areas, Levels, Socio-emotional Skills, Vocational Author:Maria Liodi, teacher of language at Special Vocational school of Athens, Greece (EN.E.E.GY.L Athens)
No Image Available
OBJECTIVES: For students who specialize in the field of aesthetics DESCRIPTION and/or INSTRUCTIONS: Based on files and video that are transferred, it conveys well-being and relaxation to the person receiving it. Students have to choose the proper reaction (multiple choice and true or False) ADDITIONAL INFORMATION: Also applicable in Secondary APP / PROGRAM: Kahoot
Category: Development Areas, Levels, Sensory Stimulation, Vocational Author:Ktistaki Zampia, teacher of language at Special Vocational school of Athens, Greece (EN.E.E.GY.L Athens)
No Image Available
HEDEFLER: Estetik alanında uzmanlaşan öğrenciler için AÇIKLAMA ve/veya TALİMATLAR: Aktarılan dosyalara ve videoya göre, onu alan kişiye esenlik ve rahatlama sağlar. Öğrenciler uygun tepkiyi seçmelidir (çoktan seçmeli ve doğru veya Yanlış) EK BİLGİLER: İkincil olarak da uygulanabilir UYGULAMA/ PROGRAM: Kahoot
Category: Development Areas, Levels, Sensory Stimulation, Vocational Author:Ktistaki Zampia, Atina Özel Meslek Okulu'nda estetik öğretmeni, Yunanistan (EN.E.E.GY.L Athens)
No Image Available
OBJETIVOS : Avaliação dos conhecimentos corporais e aquisição de novos conhecimentos. DESCRIÇÃO E/OU INTRUÇÕES : Escolha múltipla ou questionário verdadeiro ou falso sobre articulações básicas do corpo e uso do corpo. INFORMAÇÃO ADICIONAL : Também aplicável no Secundário APP/PROGRAMA :Kahoot
Category: Development Areas, Levels, Psychomotor Skills, Vocational Author:Foteini Liakopoulou,professor de educação física ESCOLA PROFISSIONAL ESPECIAL (E.N.E.E.GY-L.) ATENAS GRÉCIA
No Image Available
OBJETIVOS :Evaluación del conocimiento corporal y la adquisición de nuevos conocimientos. DESCRIPIÓN Y/O INTRUCCIONES :Elija un cuestionario múltiple o verdadero o falso sobre las articulaciones básicas del cuerpo y el uso del cuerpo. INFORMACIÓN ADICIONAL También aplicable en secundaria APLICACIÓN/PROGRAMA :Kahoot
Category: Development Areas, Levels, Psychomotor Skills, Vocational Author:Foteini Liakopoulou, profesor de educación física ESCUELA PROFESIONAL ESPECIAL (E.N.E.E.GY-L.) ATENAS GRECIA
No Image Available
OPIS i/lub INSTRUKCJA: To ćwiczenie obejmuje 2 testy wielokrotnego wyboru dotyczące rozpoznawania przez ucznia banknotów i monet euro (jeden dotyczący banknotów i jeden dotyczący monet euro). INFORMACJE DODATKOWE: Dotyczy również szkoły średniej APLIKACJA / PROGRAM: Kahoot!
Category: Basic Skills, Development Areas, Levels, Vocational Author:Marilena Bletsa, nauczycielka ekonomii w Specjalnej Szkole Zawodowej w Atenach, Grecja (EN.E.E.GY.L Athens)
No Image Available
OBJECTIVES:  Communicational and conversational skills in English for students in the Health, Welfare, and Wellness Sector. DESCRIPTION and/or INSTRUCTIONS: Students are presented with basic communicational qualities in the workplace as well as with conversational skills in booking and cancelling appointments as receptionists at a spa, quizzes of multiple choice and true or false have been designed to both promote and assess students’ understanding of videos. ADDITIONAL INFORMATION: This activity -having been designed for an English language lesson- needs no further translation in any other language, it is supposed to be used in the English language -its graded difficulty provides students...
Category: Development Areas, Language and Communication, Levels, Vocational Author:Arianna Chatzigalanou, English Language Teacher at Special Vocational School of Athens (EN.E.E.GY.L Athens), Greece
No Image Available
HEDEFLER : Vücut bilgisinin değerlendirilmesi ve yeni bilgilerin edinimi. AÇIKLAMA ve/veya TALİMATLAR : Vücut bilgisinin değerlendirilmesi ve yeni bilgilerin edinimi EK BİLGİLER : Ortaogretimde de uygulanabilir UYGULAMA/ PROGRAM :Kahoot
Category: Development Areas, Levels, Psychomotor Skills, Vocational Author:Foteini Liakopoulou, beden eğitimi öğretmeni ÖZEL MESLEK YÜKSEKOKULU (E.N.E.E.GY.L) ATINA YUNANİSTAN
No Image Available
OBJECTIVES: UNDERSTANDING THE DIFFERENT WAYS OF COMMUNICATION DESCRIPTION and/or INSTRUCTIONS: Through the activity, students learn what affects communication and how to use language in different cases and/or people ADDITIONAL INFORMATION: Also applicable in Secondary APP / PROGRAM: wordwall
Category: Development Areas, Language and Communication, Levels, Vocational Author:Aikaterini Apostolaki, teacher of Greek language and history at Special Vocational School of Athens, Greece (EN.E.E.GY.L Athens)
No Image Available
OBJETIVOS: COMPREENDER AS DIFERENTES FORMAS DE COMUNICAÇÃO DESCRIÇÃO E/OU INTRUÇÕES: Através da atividade os alunos aprendem o que influencia a comunicação e como usar a linguagem em diferentes casos e/ou pessoas INFORMAÇÃO ADICIONAL: Also applicable in Secondary APP/PROGRAMA: Wordwall
Category: Development Areas, Language and Communication, Levels, Vocational Author:Aikaterini Apostolaki, teacher of Greek language and history at Special Vocational School of Athens, Greece (EN.E.E.GY.L Athens)
No Image Available
OBJETIVOS: Comprender las diferentes formas de comunicación Descripción y/o intrucciones: A través de la actividad, los estudiantes aprenden qué influyen en la comunicación y cómo usar el lenguaje en diferentes casos y/o personas  INFORMACIÓN ADICIONAL: Aplicable también en Educación Secundaria Aplicación/programa: Wordwall
Category: Development Areas, Language and Communication, Levels, Vocational Author:Aikaterini Apostolaki, Profesora de idiomas griegos e historia la enEscuela Vocacional Especial de Atenas, Grecia (EN.E.E.GY.L Athens)
No Image Available
CILJI: Prepoznavanje evrskih bankovcev in evrskih kovancev OPIS in/ali NAVODILA: Ta dejavnost vključuje 2 kviza z več možnimi odgovori o prepoznavanju eurobankovcev in eurokovancev s strani učenca (enega za eurobankovce in enega za eurokovance). DODATNE INFORMACIJE: Uporablja se tudi v srednješolskem izobraževanju APLIKACIJA/PROGRAM: Kahoot!
Category: Basic Skills, Development Areas, Levels, Vocational Author:Marilena Bletsa, Učiteljica ekonomije na posebni poklicni šoli v Atenah, Grčija
No Image Available
OBJETIVOS: Reconocimiento de billetes y monedas euro DESCRIPCIÓN y/o INSTRUCCIONES: Esta actividad incluye 2 cuestionarios de elección múltiple sobre el reconocimiento de las calificaciones y monedas euro (una para euro y otra para monedas euro). INFORMACIÓN ADICIONAL: También aplicable en Educación Secundaria APLICACIÓN / PROGRAMA: Kahoot!
Category: Basic Skills, Development Areas, Levels, Vocational Author:Marilena Bletsa, Profesora de economia en la escuela vocacional especial de Atenas, Grecia
No Image Available
OBJETIVOS: Reconhecimento das notas e moedas de euro DESCRIÇÃO E/OU INTRUÇÕES: Esta atividade inclui 2 questionários de escolha múltipla sobre o reconhecimento das notas e moedas de euro pelo aluno (um para as notas de euro e outro para as moedas de euro). INFORMAÇÃO ADICIONAL: Também aplicável no ensino secundário APP/PROGRAMA: Kahoot!
Category: Basic Skills, Development Areas, Levels, Vocational Author:Marilena Bletsa, Professor de economia na Escola Profissional Especial de Atenas, Grécia
No Image Available
OBJETIVOS: Para enseñar a los estudiantes cómo resolver las ecuaciones de primer grado Descripción y/o instrucciones: Esta actividad se desarrolla en función del autoaprendizaje. Se divide en dos partes: teoría y práctica. La teoría contiene la definición de ecuaciones, describe y explica los términos básicos. La parte de práctica contiene ejemplos, ejercicios y su respuesta. Aplicación/programa: genial.ly
Category: Cognitive Development, Development Areas, Levels, Vocational Author:Driva Aggeliki, Profesora de matemáticas en la Escuela Vocacional Especial de Atenas, Greece ( EN.E.E.GY.L. of Athens)
No Image Available
OBIECTIVE: Pentru a învăța elevii cum să rezolve ecuații de gradul I DESCRIERE și/sau INSTRUCȚIUNI: Această activitate este concepută pe baza autoînvățării. Este împărțit în două părți: teorie și practică. Teoria conține definiția ecuațiilor, descrie și explică termenii de bază. Partea de practică conține exemple, exerciții și răspunsul la acestea. INFORMAȚII SUPLIMENTARE: Aplicabil si in secundar APP / PROGRAM: genial.ly
Category: Cognitive Development, Development Areas, Levels, Vocational Author:Aggeliki Driva, Profesor de matematică la Școala Profesională Specială din Atena, Grecia (EN.E.E.GY.L Athens)