Întâlniri

Prima Întâlnire Transnațională de Proiect - Caceres, Spania - Martie 2022

A doua întâlnire Transnațională de Proiect - Dublin, Irlanda - Octombrie 2022

A treia întâlnirea trannațională de proiect - Oradea, România - Octombrie 2023

Cursuri

Workhop internațional 1 - Dezvoltarea materialelor digitale - Rybnik, Polonia - May 2022

Workhop internațional 2- Dezvoltarea materialelor digitale - Istabul, Turcia - Septembrie 2022

Workshop internațional 3: Ajustarea materialelor digitale - Murska Sobota, Slovenia - Martie 2023

Workshop internațional 4: Realizarea ghidului practic pentru crearea materialelor digitale - Atena, Grecia - Mai 2023

Conferința

Conferința internațională Maraton - Oradea, România - Octombrie 2023

„Sprijinul Comisiei Europene pentru producerea acestei publicații nu constituie o aprobare a conținutului, care reflectă doar opiniile autorilor, iar Comisia nu poate fi făcută responsabilă pentru orice utilizare care poate fi făcută a informațiilor conținute în aceasta.”