No Image Available
 Description:

OPIS i/lub INSTRUKCJA: na podstawie swojej wiedzy z zakresu technologii żywności, a zwłaszcza sposobu liczenia kalorii z białka, węglowodanów i tłuszczu, muszą wybrać właściwą odpowiedź (wielokrotnego wyboru)

INFORMACJE DODATKOWE: Dotyczy również szkoły średniej

APLIKACJA / PROGRAM: Kahoot

 Back