No Image Available
 Description:

OPIS i/lub INSTRUKCJE: Studenci muszą umieć tworzyć własne CV mające na celu usamodzielnienie się w poszukiwaniu pracy w najbliższej przyszłości

INFORMACJE DODATKOWE: Dotyczy również szkoły średniej

APLIKACJA / PROGRAM: płótno

 Back