No Image Available
 Description:

Cele: rozwój umiejętności komunikacyjnych w miejscu pracy

Opis i instrukcje: na podstawie historii społecznych przedstawiających możliwe konflikty w miejscu pracy. Uczniowie muszą wybrać właściwą reakcję (wielokrotnego wyboru)

Dodatkowe informacje: Obowiązuje również w szkole średniej

Aplikacja/program: Liveworksheets

 Back