No Image Available
 Description:

CILJI: razvijati komunikacijske sposobnosti na delovnem mestu

OPIS in/ali NAVODILA: Temelji na socialnih zgodbah, ki predstavljajo možne konflikte na delovnem mestu. Učenci morajo izbrati pravilno reakcijo (več možnosti)

DODATNE INFORMACIJE: Uporablja se tudi v srednji šoli

APLIKACIJA/PROGRAM: Liveworksheets

 Back