Ο στόχος μας

Να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις της διαδικτυακής εκπαιδευτικής διαδικασίας (περίοδος πανδημίας) σε μαθητές ειδικής αγωγής, εκπαιδευτικούς και τις οικογένειές τους.

Επιμέρους στόχοι

Ανάπτυξη δεξιοτήτων ΤΠΕ (Τεχνολογία Επικοινωνίας Πληροφοριών) για τη δημιουργία ψηφιακού υλικού σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται με μαθητές με ΕΕΑ

Ανάπτυξη δεξιοτήτων ΤΠΕ στη χρήση ψηφιακών εργαλείων και υλικών σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται με μαθητές με ΕΕΑ

Ενίσχυση της υπεύθυνης συμπεριφοράς των εκπαιδευτικών που εργάζονται με μαθητές με ΕΕΑ απέναντι στην τηλεκπαίδευση ή/και τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Ενίσχυση της υπεύθυνης συμπεριφοράς των γονέων μαθητών με ΕΕΑ απέναντι στην τηλεκπαίδευση ή/και τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Διευκόλυνση της ανάπτυξης των μαθητών με ΕΕΑ ή/και του περιορισμού της παλινδρόμησης μετά από την τηλεκπαίδευση κατά τη διάρκεια της πανδημίας με τη χρήση ψηφιακών υλικών και μεθόδων ΤΠΕ.

Ομάδες στις οποίες στοχεύουμε

Ποιος θα ωφεληθεί;
Άμεσα ωφελούμενοι
  • Εκπαιδευτικοί (εκπαιδευτικοί Εδικής Αγωγής, εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης, εκπαιδευτικοί άλλων αντικειμένων που εργάζονται με μαθητές με ΕΕΑ, καθηγητές πληροφορικής)
  • ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές
  • σχολικοί σύμβουλοι
Έμμεσα ωφελούμενοι
  • μαθητές με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
  • οικογένειες μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες
  • οποισδήποτε ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο θέμα

PARTNERS

“Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου και αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων οπότε και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.”