Ψηφιακά εργαλεία για εκπαιδευτικούς με ΕΕΑ

Ένας κατάλογος με παραπάνω από 40 ψηφιακά εργαλεία που βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν το δικό τους ψηφιακό υλικό.

“Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτής της δημοσίευσης δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου και αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων οπότε και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.”