No Image Available
 Description:

CELE: Rozpoznawanie niektórych zwierząt domowych i ćwiczenie ich nazw”

OPIS I/LUB INSTRUKCJA: To ćwiczenie obejmuje ćwiczenie dopasowywania, które pomaga  zidentyfikować określone zwierzęta i utrwalić ich nazwy. Uczniowie widzą zdjęcie zwierzęcia powyżej i wybierają prawidłowe imię poniżej. Innymi słowy, dopasowują obrazek i nazwę zwierzęcia.

Ta czynność jest dla nich zarówno przyjemna, jak i łatwa. W ten sposób mają szansę przećwiczyć nazwy zwierząt domowych, których uczyli na poprzednich lekcjach. Działalność jest kontynuowana w ten sposób”.”

INFORMACJE DODATKOWE: Ta aktywność jest zwykle używana dla klas 2. (uczniowie w wieku 8 lat-2 klasa) Ale może być również wykorzystana dla uczniów ze specjalnymi potrzebami na poziomie zaawansowanym iw wieku 12-14 lat

APLIKACJA / PROGRAM: worldwall.net

 Back