No Image Available
 Description:

CILJ: Krepitev znanja učencev o čustvih in občutkih, identifikacija in prepoznavanje osnovnih čustev, ki se pojavljajo v različnih kontekstih, odkrivanje lastnih osebnih čustev in čustev drugih.

OPIS IN/ALI NAVODILA: Če želite izkoristiti interaktivne funkcije te predstavitve, si jo oglejte v načinu diaprojekcije

APLIKACIJA / PROGRAM: Canva in Microsoft PowerPoint

 Back