No Image Available
 Description:

CELE: Zapamiętanie znaczenia symboli PCS opisujących zabawki

OPIS i/lub INSTRUKCJA: Ćwiczenia przygotowano z myślą o dzieciach z trudnościami w komunikowaniu się mową werbalną z wykorzystaniem komunikacji alternatywnej opartej na symbolach PCS. Ćwiczenia obejmują; książeczka rozwijająca słownictwo, plansze ćwiczeniowe, Prezentacja Power Point i wordwall – ćwiczenia interaktywne

Dodatkowe informacje: Dotyczy również gimnazjum

APLIKACJA / PROGRAM: Wordwall

 Back