No Image Available
 Description:

OBJECTIVES: širi besedni zaklad in znanje o protipomenkah

DESCRIPTION and/or INSTRUCTIONS: Aktivnost je namenjena razvijanju jezika oz. komunikacije. Pomaga širiti besedni zaklad in utrjuje poimenovanje protipomenk.

Naloga je narejena po principu imagine pairing. Učencu sta na voljo dva sklopa slik. Z miško povleče sliko iz leve strani k ustrezni protipomenki na desni strani. Spodaj levo je gumb za preverjanje rezultatov, prav tako se tam beležijo pravilni odgovori. Igra se zaključi, ko učenec pravilno poveže slike protipomenk. 

APP / PROGRAM: h5p 

 Back