No Image Available
 Description:

CELE: Zapoznanie się z państwami członkowskimi UE. Testowanie wiedzy.

OPIS i/lub INSTRUKCJA: To ćwiczenie ma na celu poznanie krajów europejskich, które są również członkami Unii Europejskiej. Ćwiczenie zawiera film, w którym opisano wszystkich członków UE. Każdy z członków przedstawia swoją flagę, swoją nazwę, stolicę i język urzędowy. Po obejrzeniu filmu przygotowywane jest ćwiczenie, które sprawdza zdobytą już wiedzę. Ćwiczenie pokazuje wynik wiedzy w postaci punktów.

APLIKACJA / PROGRAM: h5p

 Back