No Image Available
 Description:

CELE: Umiejętność rozpoznawania kolorów.

OPIS i/lub INSTRUKCJA: Gra uczy rozróżniania siedmiu głównych kolorów. Każdy kolor ma 3 elementy. Zadaniem ucznia jest znalezienie odpowiedniej pary.

INFORMACJE DODATKOWE: Dotyczy również GIMNAZJUM.

APLIKACJA / PROGRAM: Wordwall

 Back