No Image Available
 Description:

CELE: Kształtowanie świadomości emocji u dzieci objętych edukacją specjalną

OPIS I/LUB INSTRUKCJA: Celem tego ćwiczenia jest stworzenie świadomości emocjonalnej u dzieci objętych edukacją specjalną, a uczniowie mają możliwość naśladowania, czytania i rysowania oraz wykonywania czynności w tym ćwiczeniu. Ponadto uczeń uczy się wyrażać siebie przed grupą i naśladować emocje. Ta aplikacja jest odpowiednia zarówno w klasie, jak i online.

APLIKACJA / PROGRAM: Wordwall.net

 Back