No Image Available
 Description:

HEDEFLER: Duyusal bir çanta yapmak için talimatlar.

AÇIKLAMA ve/veya TALİMATLAR: Power point sunumu, duyusal çantanın nasıl yapıldığını adım adım gösterir. Sunum ayrıca tam olarak nasıl yapılacağını gösteren videoyu da içerir.

EK BİLGİ: İlköğretimde de geçerlidir.

UYGULAMA / PROGRAM: Microsoft PowerPoint

 Back