No Image Available
 Description:

HEDEFLER: Temel duyguları tanıma becerisi

AÇIKLAMA VE/VEYA YÖNERGELER: Egzersizler, insanların yüzlerindeki duyguları tanıyamayan veya tanımakta büyük güçlük çeken zihinsel engelli çocuklar için hazırlanmıştır. Yüzün kısımlarını – gözlerin, ağzın, kaşların bakışını – analiz etmeyi ve başkalarının duygularını belirlemeyi öğrenirler. Sunumda birbirinden çok farklı dört duygu seçildi – neşe, öfke, üzüntü ve korku.

İLAVE BİLGİLER: Ortaöğretimde de geçerlidir.

UYGULAMA / PROGRAM: Wordwall, Microsoft PowerPoint

 Back