No Image Available
 Description:

OPIS i/lub INSTRUKCJE: Aktywność ta zawiera pytania związane z obrazkami. Dla każdego pytania są trzy możliwe odpowiedzi w postaci obrazków. Po wybraniu odpowiedzi uczeń ma dostęp do rozwiązania, które będzie oznaczone kółkiem.

DODATKOWE INFORMACJE: dotyczy także szkoły zawodowej

APLIKACJA/PROGRAM: Microsoft PowerPoint

 Back