No Image Available
 Description:

CILJ: Spodbujanje intelektualnega razvoja z vadbo mentalnih procesov z vajami primerjave in razvrščanja

OPIS IN/ALI NAVODILA: Če želite izkoristiti interaktivne funkcije te predstavitve, si jo oglejte v načinu diaprojekcije in uporabite samo levi klik miške, da odgovorite na vprašanja in preidete na naslednji diapozitiv.

APLIKACIJA / PROGRAM: Canva in Microsoft PowerPoint

 Back