No Image Available
 Description:

CELE: Identyfikacja i kwantyfikacja pieniędzy

OPIS i/lub INSTRUKCJA: To ćwiczenie obejmuje 2 gry. Jedną do rozpoznawania pieniędzy, a drugą do identyfikacji ilości. Aplikacja ma 2 różne dźwięki sukcesu i błędu. Gdy uczeń popełni błąd, aplikacja wskazuje poprawną odpowiedź. Przebieg gry jest automatyczny, a uczeń może zobaczyć na ile pytań odpowiedział poprawnie i ile w sumie zdobył punktów. Ponadto liczy się czas gry. Na koniec pokazany jest wynik i wykorzystany czas. Uczeń może również zobaczyć tabelę wyników, odpowiedzi lub zacząć od nowa.

INFORMACJE DODATKOWE: Dotyczy również Vet

 Back