No Image Available
 Description:

OBJECTIVES: Razvijanje koordinacije oko-roka

DESCRIPTION and/or INSTRUCTIONS: Ta aktivnost je igra, ki razvija koordinacijo oko-roka in vizualno diskriminacijo. Učenec med različnimi vrstami hrane klikne na sire. Ob kliku dobi takojšnjo povratno informacijo o pravilni in napačni izbiri. Igra se zaključi, ko učenec najde vseh osem sirov. Ob igranju razvija tudi pozornost in koncentracijo. 

Additional information: CD

APP / PROGRAM: h5p javascript

 Back