No Image Available
 Description:

CELE CELE: Dla studentów specjalizujących się w dziedzinie estetyki

OPIS i/lub INSTRUKCJA: W oparciu o pliki oddające teksturę produktów i ich odpowiedni dobór do rodzaju skóry. Uczniowie muszą wybrać właściwą reakcję (wielokrotnego wyboru i prawda lub fałsz)

INFORMACJE DODATKOWE: Dotyczy również szkoły średniej

APLIKACJA / PROGRAM: Kahoot

 Back