No Image Available
 Description:

HEDEFLER: FARKLI İLETİŞİM YOLLARINI ANLAMAK 

AÇIKLAMA ve/veya TALİMATLAR: Etkinlik aracılığıyla öğrenciler, iletişimi neyin etkilediğini ve dili farklı durumlarda ve/veya insanlarda nasıl kullanacaklarını öğrenirler.

EK BİLGİLER: Also applicable in Secondary

UYGULAMA/ PROGRAM: Wordwall

 Back