No Image Available
 Description:

Cel: Rozwój/trening siedmiu komponentów psychomotorykii

Opis: Ta gra odbywa się na siedmiu poziomach. Każdy poziom będzie odnosił się do jednego z siedmiu elementów rozwoju psychomotorycznego (ogólne umiejętności motoryczne, umiejętności motoryczne precyzyjne, plan ciała, lateralizacja, organizacja percepcyjna, organizacja przestrzeni, zarządzanie czasem). Każdy poziom może być wykorzystany zarówno jako ćwiczenie konsolidujące, jak i jako działanie ewaluacyjne siedmiu komponentów psychomotoryki.

Zapoznaj się z instrukcjami otrzymanymi dla każdego poziomu. Przygotuj własne konkretne materiały do wykonania zadań.

INSTRUKCJE: UŻYJ MYSZKI, ABY PRZEJŚĆ DO NASTĘPNEJ STRONY.

 

 

 Back