No Image Available
 Description:

CILJI: Preveriti ali je izjava pravilna ali napačna.

OPIS in/ali NAVODILO: Aktivnost vključuje izjave o prikazani sliki. Učenev mora preveriti, ali je izjava pravilna ali ne.

Zvok označuje, ali je odgovor pravilen ali ne.

DODATNE INFORMACIJE: uporabno tudi za nižje poklicno izobraževanje

APP / PROGRAM: Microsoft PowerPoint

 Back