No Image Available
 Description:

OBIECTIVE: Abilități de comunicare și conversație în limba engleză pentru studenții din Sectorul Sănătate, Bunăstare și Wellness.

DESCRIERE și/sau INSTRUCȚIUNI: Studenților li se prezintă calități comunicaționale de bază la locul de muncă, precum și abilități de conversație în rezervarea și anularea întâlnirilor în calitate de recepționer la un spa. Chestionarele cu alegere multiplă și adevărat sau fals au fost concepute atât pentru a consolida, cât și pentru a evalua înțelegerea de către elevi a videoclipurilor.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE: această activitate – fiind concepută pentru o lecție de limba engleză – nu are nevoie de traducere ulterioară în nicio altă limbă, se presupune a fi folosită în limba engleză – dificultatea sa gradată oferă studenților un cadru teoretic provocator în ceea ce privește abilitățile de comunicare, împreună cu un tonus în dificultăți de îndrumare privind abilitățile de conversație și evaluare.

APP / PROGRAM: kahoot

 Back